office@vladobau.rs

Reference

Reference

Investitor

Predmet

Period/godina

TISA INDUSTRY DOO

Zemljani radovi na izgradnji platoa za smeštaj robe, fabrika SIKA u Šimanovcima

2017

NOVKOL AD

Nabavka I prevoz kamena II klase I usluga prevoza zemljanog materijala u okviru projekta “Beograd na vodi”

2015-2017

STRANA: 123

Foto galerija referenci

Video galerija referenci

Vlado Baumaschinen Ltd Vlado Baumaschinen Ltd
Vlado Baumaschinen Ltd Vlado Baumaschinen Ltd
Vlado Baumaschinen Ltd Vlado Baumaschinen Ltd
Vlado Baumaschinen Ltd Vlado Baumaschinen Ltd
Vlado Baumaschinen Ltd Vlado Baumaschinen Ltd
Vlado Baumaschinen Ltd Vlado Baumaschinen Ltd
Vlado Baumaschinen Ltd Vlado Baumaschinen Ltd
Vlado Baumaschinen Ltd Vlado Baumaschinen Ltd
Vlado Baumaschinen Ltd Vlado Baumaschinen Ltd
Top