Reference VladoBau

Stambeno-poslovno naselje Stepa Stepanović

 • Datum

  2010. - 2012.

 • Tehnički podaci

   • Površina parcele 42 he
   • Broj stanova: 4.616
   • Broj zgrada: 24
   • Broj lokala: 163
   • Broj parking mesta: 1.511

Kompletni zemljani radovi na parceli "GP4" na lokaciji bivše kasarne "Stepe Stepanović". Svi radovi su izvedeni stručno i kvalitetno, a u svemu po tehničkim propisima, standardima i normativima kao i pravilima struke koji važe za ovu vrstu radova.
Lokacija je na 6 km jugoistočno od centra Beograda, na površini od oko 42 ha, kompleksa bivše kasarne "Stepa Stepanović" na Voždovcu.
Ova prostorna celina, poznata i kao kasarna "4. juli", izmenama i dopunama Generalnog plana Beograda, predviđena je za stanovanje i oivičena Voždovačkim kružnim putem na severu i Kumodraškom ulicom na istoku, a povezuje se sa ulicom Vojvode Stepe na zapadu, dok ga zelene površine okružuju sa juga.

Autoput E-763, Koridor 11

 • Zemljani radovi
 • Angažovanje mehanizacije

Most Zemun - Borča

 • Izgradnja prilaznog puta
 • Zemljani radovi
 • Ugradnja kamenog materijala

"BELVILLE"

 • Spoljašnje uređenje
 • Raščišćavanje terena

Most na Adi

 • Zemljani radovi
 • Raščišćavanje