Reference VladoBau

Rafinerija Pančevo

  • Datum

    2009. - 2012.

Nova fabrika doprineće povećanju obima prerade nafte do maksimalnog kapaciteta od 4,8 miliona tona godišnje. Na taj način biće zadovoljeno u potpunosti domaće tržište, a zahvaljujući evropskom kvalitetu naftni derivati moći će da se izvoze i u okolne zemlje. Na projektu modernizacije prerađivačkih kapaciteta Rafinerije Pančevo angažovane su najbolje svetske i srpske kompanije, lideri u oblasti proizvodnje opreme za petrohemijsku industriju, inženjering i izgradnju.

• postrojenje za laki hidrokreking vakumskog gazolina i hidroobradu srednjih destilata;
• postrojenje za proizvodnju vodonika;
• postrojenje za regeneraciju sumporne kiseline;
• postrojenje za granulaciju sumpora;
• postrojenje za regeneraciju amina;
• uređaj za prečišćavanje kiselih voda;
• uređaj za prečišćavanje gasova hidrokrekinga.

Rafinerija Pančevo - foto galerija izvedenih radova