Reference VladoBau

Kineski kulturni centar Beograd

Izvođenje zemljanih radova Kineski kulturni centar
Kineski kulturni centar
Izvođenje zemljanih radova Kineski kulturni centar
  • Datum

    2017.

  • Tehnički podaci

      Površina objekta: 32.300 m2

      2 podzemne etaže (2Po+P+7+Ps i 2Po+P+2Me+7)

Objekat kulturnog centra u Ulici Trešnjinog cveta sastojaće se od tri funkcionalna dela sa ukupnom građevinskom površinom od preko 32.300 m2, od čega se oko 23.400 m2 nalazi na nadzemnim etažama. Visina objekta na krovnom vencu je 32 metara, a podeljen je na ukupno 9 nadzemnih i 2 podzemne etaže (2Po+P+7+Ps i 2Po+P+2Me+7). Ispod objekta planirana je velika podzemna garaža sa 218 parking mesta.

Radovi

Izvođenje radova iskopa zemljanog materijala za potrebe izvođenja temeljne ploče i radovi u podzemnim etažama na objektu Kineski Kulturni centar. Iskop se izvodi do dubine od -10m od kote trotoara Ulice Trešnjinog cveta i prilagođen je fazama izvođenja radova na konstrukciji podzemnih etaža (temelj, ploča, stubovi, zidovi).

Kineski kulturni centar - foto galerija