Reference VladoBau

Hotel Hilton Beograd - Izvođenje zemljanih radova

Izvođenje zemljanih radova Hotel Hilton
Hotel Hilton
Izvođenje zemljanih radova Hotel Hilton
  • Datum

    2017.

  • Tehnički podaci

      Površina objekta: 34.000m2

      Podzemna garaža - 4 sprata

Zgrada hotela Hilton prostiraće se na preko 34.000 kvadrata bruto površine, od čega se oko 17.000 kvadrata nalazi na nadzemnim etažama. Nadzemni kvadrati biće raspoređeni na osam spratova, a objekat će posedovati prostranu podzemnu garažu i otvoreno unutrašnje dvorište. Podzemna garaža zauzimaće 4 podzemna sprata i imaće 281 parking mesto. U Ulici Kralja Milutina planirana su ulazi u garažu koja će se koristiti kao javna garaža.

Radovi

U okviru radova izgradnje objekta hotela izvodili smo radove iskopa temeljne jame na dubini od 13,5m ispod kote temelja – trotoara postojećih ulica.
Specifičnost radova iskopa na ovom objektu je ta što se mašinski iskop od nivoa – 1 , prve podzemne etaže do nivoa -4, izvodio uporedo sa izvođenjem konstrukcije objekta (ploče, zidovi, stubovi) metodom „Top Down“. Ova metoda izvođenja iskopa ograničavajuća je u upotrebi mehanizacije, tipu i broju kao i terenu na kom se izvode radovi . Ali, i pored toga, radovi na iskopu završeni su pre rola koji je predviđen dinamičkim planom.

Hotel Hilton - foto galerija izvedenih radova